15 mars, 2016 kl. 10:17 av & inlagd under Krönikor.

Veckans opinionsmätningar – som jag omöjligen kan låta bli att förhålla mig till – sänder ett tydligt budskap framförallt till Socialdemokraterna. Det finns all anledning att gripas av panik.
Men det är inte bara Socialdemokraterna som bör gripas av panik. Det vi ser är massiv nedgång i tilltron till det politiska systemet. Och övriga partier har samma ras att vänta likt en vinterkräksjuka på förskolan.

Just nu krävs det extra mycket av våra förtroendevalda på alla nivåer. Det handlar framförallt om tre saker:
Bryt blockpolitiken. Stannar S kvar till vänster med Vänsterpartiet riskerar det att (fler) inom alliansen börjar samtala/samverka med Sverigedemokraterna, det parti som är energikällan som både skapar bilden av utanförskap, främlingsfientlighet, misstroende – och samtidigt livnär sig på den.
Professionalisera ledarskapet och kommunikationsarbetet. Framförallt ett regeringsbärande parti borde leda opinionsarbetet inte jagas av andra.Jag vill att regeringen leder samtalet om vår framtid. Jag vill att allianspartierna deltar. Jag vill känna att det i partierna finns ett tryggt och medvetet ledarskap. Idag känner väljarna inte att det finns trygga ledare.
Fokusera på välfärdsfrågor. Helt avgörande är vad kommande generation har möjlighet att tillägna sig i förskola, skola och högre utbildning. Utbildningssektorn är idag under enormt hård press och barnens behov, hävdar jag, måste alltid sättas i första rummet. Idag försöker en förtvivlad lärarkår i samverkan med en lika knäckt socialtjänst bokstavligen rädda samhället så som vi har lärt känna det.

Läs krönikan publicerad den 29 januari i sin helhet här: Krönika: Så kan S vända usla opinionssiffor
Anna Forsberg