Efter många år som chef och ledare har jag valt att fördjupa mig i det som är arbetsgruppens, organisationens eller företagets viktigaste tillgång: Medarbetarna och de chefer och ledare som ska leda verksamheten. Jag arbetar som coach och jag är diplomerad enligt ICFs riktlinjer för nivå ACC, utbildad vid Leapfrog AB i Stockholm.

Coach

Är du intresserad av att göra en förändring? Står du i yrkeslivet inför en ny roll eller utmaning? Coaching är ett effektivt och framåtsyftande verktyg att använda när individer och grupper ställs inför utmaningar, behöver eller vill genomföra förändringar.

Jag arbetar med coachprogram för individer eller grupper. Jag har specialiserat mig på personer som är nya som chefer eller ledare och chefer som arbetar i förändringsprocesser. Jag arbetar också ofta med personer som vill göra en förändring i sitt liv och/eller yrkesliv.

Jag erbjuder:

  • Individuell coaching
  • Gruppcoaching, styrelser, ledningsgrupper eller team som vill samarbeta bättre eller befinner sig i en krävande arbetssituation.
  • Coaching inför nytt jobb och anställningsintervjuer
  • Coaching och medieträning med övningar inför kamera tillsammans med medietränare
  • Coaching och Medicinsk Yoga. Ett individuellt utformat program som passar till exempel efter en sjukskrivning eller inför en ny stor utmaning. Kan kombineras med kommunikativt stöd kring ditt personliga varumärke.

Förändringskonsult

Som ledarskapskonsult och kan jag stötta organisationer och företag i förändrings- och utvecklingsarbete. Både inom coaching och ledarskapsutveckling har jag ett brett nätverk med kollegor att samarbeta med för större uppdrag där vi också kan stötta med de kommunikativa delarna av verksamheten.

På förfrågan från kunder har jag även workshops för styrelser, ledningar eller arbetsgrupper där jag tar in det konstnärliga uttrycket i arbetet och har en kombinerad föreläsning och måleriworkshop. Målet med workshopen är att stimulera kreativt tänkande i grupperna. Att ha tillgång till kreativiteten är ovärderligt oavsett vilken verksamhet man bedriver. Det stimulerar nytänkande och utveckling – en riktig energiboost för verksamheten. Måleriet kan också vara som ett event på företagets konferens, kick off eller jubileum. En mycket uppskattad aktivitet för 10 – 60 personer.

För arbetsgrupper som arbetar med utvecklings- eller förnyelsearbete erbjuder jag en kurs om 8 tillfällen: ”Måleriet som verktyg för kreativt tänkande”.

Mentor

Mentorskap är ett arbetssätt som också ligger mig varmt om hjärtat. Jag har tidigare varit mentor inom ramen för programmen: IRMA och ALEX på Ledarinstitutet samt mentorprogrammet vid Management House.

För prisuppgifter och mer information om mina tjänster klicka här: